Idehøring om solcelleanlæg i det åbne land

dato

Køge Kommune inviterer til idehøring om planlægning af større solcelleanlæg i det åbne land. Kommunen søger input fra borgerne, som kan indsendes via kommunens hjemmeside eller via mail frem til 24. november 2023.

Debatoplægget fokuserer på større fritstående anlæg på marker og inkluderer ikke solceller på tage eller mindre anlæg til private husstande.

For at informere og præsentere principperne for placering af solcelleanlæg, afholder Køge Kommune et informationsmøde den 7. november kl. 17.00 – 18.30 i kantinen på Rådhuset.

Her vil processen frem imod den endelige godkendelse af konkrete solcelleanlæg blive gennemgået. Alle er velkomne til at deltage og bidrage med deres ideer og forslag.


https://koege.dk/om-koege-kommune/presse-og-kommunikation/nyheder-og-aktuelt/nyheder/idehoering-om-solcelleanlaeg-i-det-aabne-land
Kilde: Køge Kommune