Nyheder fra Herfølge

10 °
Tåget

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Herfølge og omegn

Job tilbydes:
Barselsvikar for vores udviklingspædagog i Område Syd og Ejby
Område Syd og Ejby, 1 selvejende og 2 pulje institutioner søger en barsel for vores udviklingspædagog på 37 timer pr. 1.11.22 eller snarest. Er du visionær, kan du holde fokus på mange og forskelligartede opgaver, er du opdateret på nyeste forskningsinformeret viden i arbejdet med børn og familier i udsatte positioner og er du en god formidler i skrift og tale. Så er det lige dig vi søger. Område Syd og Ejby består af 5 dagtilbud. 3 beliggende i Herfølge 1 i Alkestrup og 1 i Ejby. Den selvejende institution er beliggende i Herfølge, de 2 puljeinstitutioner er beliggende i henholdsvis Lellinge samt Ejby. Formelt bliver du ansat under områdeleder for Syd og Ejby Mette Bertelsen, der i tæt samarbejde med de kommunale dagtilbudsledere i Område syd og Ejby planlægger dine arbejdsopgaver. I område Syd og Ejby er der ca. 450 børn samt ca. 150 fra de 3 andre institutioner med andre driftsformer. Som udviklingspædagog skal du: Være uddannet pædagog gerne med erfaring eller videreuddannelse inden for det socialpædagogiske område. Sammen med dagtilbudslederne sikre at Køge Kommunes Dagtilbudsstrategi og øvrige politikker går fra strategi/politik til handling. Arbejde kontinuerligt for at implementere, understøtte og udvikle inkluderende læringsmiljøer, som er fleksible, tilpasset den aktuelle børnegruppe og kan bruges over hele dagen i dagtilbuddet. Medvirke til at udvikle vores almene pædagogik, så alle børn har muligheder for at deltage i meningsfulde børnefællesskaber. Inspirere til nye handlemuligheder og ideer, der udvikler den pædagogiske praksis Være opdateret på nyeste forskningsbaseret viden. Være med til at udarbejde handleplaner, assistance ifht. evt. underretninger, statusbeskrivelser eller andre skriftlige dokumenter. Være tæt på praksis og bidrage til systematik i arbejdet med børn. Være opsøgende og sikre procedurer for tidlig opsporing. Lave observationer, supervisere pædagoger for at skabe de bedste læringsbetingelser for områdets børn. Rådgive og understøtte pædagogerne ved forældresamtaler/netværksmøder Kan arbejde selvstændigt og struktureret, samt have overblik og prioritere i opgaverne i samarbejde med lederne. Vi tilbyder: Netværk med andre udviklingspædagoger Mulighed for overlevering/ opstart sammen med vores udviklingspædagog Ugentlig sparring med Områdeleder. Et område i løbende udvikling, som arbejder med sprogtrappen ved Huset Pia Thomsen og i 2023 opstarte systematisk refleksion ved Søren Fisker Ønsker du yderligere information om stillingen kan du kontakte områdeleder Mette Bertelsen på tlf. 29275855 eller mail: mette.bertelsen@koege.dk. Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”Søg stillingen” og vedhæft din ansøgning og dit CV. Læs mere om Køge Kommune på www.koege.dk Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge stillingen.
Køge Kommune
Indrykket 21. september på JobNet
Job tilbydes:
To fuldtidsstillinger som mellemtrinslærere på Holmehus
Vi er desværre ikke lykkes med at finde det rigtige match, og vi skal fortsat bruge to lærere på mellemtrinet, med følgende fag: Stilling 1: Engelsk, tysk, N/T og gerne H/D eller billedkunst. Stilling 2: Dansk, engelsk og kreative fag. Vi arbejder tæt sammen med PPR og arbejder med eleven i det kommunikative, det fysisk og det psykiske rum. Dette fordrer stor viden om det sansemotoriske, hjernetræning og elevens psykiske udfordringer. Denne viden vil du løbende få kurser i på skolen. Vores overordnede mennesyn er ”at børn gør det bedste de kan”. Holmehus er: Et heldagstilbud med elever, hvor de socio-emotionelle udfordringer fylder mere end andre diagnoser, bl.a. ADHD, autismespektrumforstyrrelser, problemer med tilknytning. Enkelte elever kan en gang imellem være udadreagerende Skolens elever er normaltbegavede, og vi lægger vægt på, at hovedparten går til folkeskolens afgangsprøver i muligt omfang, ligesom en mulig tilbageslusning til almene folkeskoler løbende er til vurdering Der er min. to-lærer og pædagoger tilknyttet klasserne i alle undervisningstimer Vores klassestørrelse er ca. 10 elever og vi har fra 0.-9. klasse Der er 52 elever og 30 ansatte på Holmehus Vi vil gerne være Køges bedste arbejdsplads Vi er ambitiøse og sætter en ære i at være Østsjællands bedste specialskole Rammen for det pædagogiske arbejde på Holmehus er systemisk, narrativt og relationsorienteret, hvorfor vi forventer, at disse begreber ikke er fremmede for dig og dit virke. Vi forventer, at du er læreruddannet og har erfaring indenfor målgruppen. Det er et krav, at du arbejder anerkendende og brænder for denne elevgruppe. Vi har egne biler og undervisning i andre miljøer er meget velkomne. Vi vil også gerne blive dygtige til at undervise i udeskole. Vi er meget optaget af, i fællesskab, at skabe en fantastisk arbejdsplads, hvilket blandt andet forudsætter medindflydelse, engagement og et godt arbejdsmiljø. Du vil få engagerede, dygtige og sjove kollegaer på Holmehus. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem KL og DLF. Der er ca. 33 timers fremmøde ugentligt på skolen. Ved ansættelse i stillingen vil børneattest blive indhentet. Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte Skoleleder Ove Døj på 40354657. Vi vil afholde løbende ansættelsessamtaler og ansætte så snart vi finder det rigtige match. Ansættelsen vil være så hurtigt som muligt. Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”Søg stillingen” og vedhæft din ansøgning og dit CV. Læs mere om Køge Kommune på www.koege.dk Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge stillingen.
Køge Kommune
Indrykket 21. september på JobNet
Job tilbydes:
Søger du et fleksibelt og alsidigt arbejde? Så har jeg en ledig stilling på mit hjælperteam - Herfølge
OMRÅDE:  4681 Herfølge Jeg er en kvinde på 33 år, som har muskelsvind og er kørestolsbruger. Jeg lever et aktivt liv med familie, kæreste, venner, studie, arbejde, rejser og alle de kulturbegivenheder jeg kan nå i min kalender.Min hverdag foregår primært i Herfølge og København, men start næste år flytter jeg til Haslev, hvor min kæreste og jeg er ved at få bygget et nyt hus. Hvad går hjælperjobbet ud på?Jeg har brug for al slags praktisk hjælp i min hverdag. Min hjerne er i tip-top form. Mine muskler - knap så meget. Din jobbeskrivelse er derfor at agere arme og ben for mig og hjælpe med de alle praktiske ting, jeg ikke kan selv. Jobbet er meget alsidigt. Der vil være dage med meget aktivitet, og dage hvor du har tid til at studere eller arbejde med egne projekter. Du skal derfor trives med både spontanitet og ro. Jeg søger en hjælper som er komfortabel med at køre kassebil - også i København. Jeg har et stort kørselsbehov. har en god ordenssans. Jeg foretrækker, at mit hjem er et behageligt og rent sted at være. er fleksibel og kan dække ind ved sygdom og ferieperioder. er god til at holde sig i baggrunden, indtil jeg har brug for hjælp. er glad for dyr. Jeg har nemlig en social, men velopdragen mops. Det praktiske Vagterne er længerevarende Du har ca. 6 vagter om måneden. Jeg kører med et fast rul, så du altid nemt kan regne dig frem til dine vagter og bytte med dine kollegaer. Der er en særskilt rullende jule – og nytårsplan. Du indgår i et team på ca. 5 hjælpere, som i fælleskab har ansvar for at dække alle årets dage - også ved sygdom og ferie. Arbejdspladsen er røgfri. Hvis ovenstående lyder som dig, så garanterer jeg en behagelig og spændende arbejdsplads. Du bliver som handicaphjælper en del af et godt, fleksibelt og nødvendigt team af handicaphjælpere, der i fællesskab dækker alle vagter året rundt. Jobbet foregår i borgerens eget hjem, til fritidsaktiviteter, sociale arrangementer og de udflugter borgeren skulle have lyst til at deltage i. KVALIFIKATIONER: Kørekort B Fleksibel Praktisk PRAKTISKE INFORMATIONER: Startdato: Snarest muligt Fuldtid Sidste frist for ansøgning: 28.10.2022 Afholdelse af samtaler: Løbende Vi forbeholder os retten til at fjerne jobopslag før sidste frist, såfremt den rette kandidat er fundet Hvis ikke du har hørt noget inden sidste frist, må du gå ud fra at stillingen er besat til anden side Der vil blive indhentet børne- og straffeattest ved ansættelsen LØN:Hos pågældende borger aflønnes du med en grundløn på 136,10 kr. eller 138,43 kr. ved minimum tre års anciennitet.*Desuden gives der tidstillæg aften, nat og weekender. Kig her for yderligere information.*Fra 01.01.2009 KONTAKT:Har du lyst til at søge den ledige stilling, skal du sende en skriftlig ansøgning direkte til borgeren på mail: 200640@handicapformidlingen.dk - gerne med et billede af dig selv.Spørgsmål vedrørende stillingen skal rettes til konsulent Regin Christensen på mail: regin@handicapformidlingen.dk eller på telefon: 71 997 370 på hverdage mellem kl. 09:00 og 15:00.Ved eventuel henvendelse, oplys da medlemsnummer: 200640HANDICAPFORMIDLINGEN:Handicapformidlingen administrerer hjælperordninger for mennesker med handicap i Danmark. Handicapformidlingen er Danmarks bedste BPA-leverandør - og specialist på området.Læs mere på vores hjemmeside: www.handicapformidlingen.dkEr du interesseret i at blive ansat i Handicapformidlingen, kan du finde vores ledige jobs her.
HANDICAPFORMIDLINGEN ApS
Indrykket 21. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk