Automatisk nummerpladegenkendelse fældede påvirket bilist - Lokalbetjente på præventiv indsats mod knallerter - Cykeltyve fanget på fersk gerning.

Profilbillede
dato

Herfølge er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Solvangsvej, Herfølge

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Sognevej, Valløby, Køge
Bjergvænget, Greve
Samsøvej, Holbæk (forsøg)
Søndre Alle, Køge
Holbækvej, Kalundborg
Alfred Hansens Have, Holbæk
Rønneholmen, Solrød Strand

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Fjellebrohuse, Fjellebro, Ringsted


Færdselsuheld – Køgevej, Roskilde

Kl. 07.44 var en 23-årig mand fra Taastrup lidt for uopmærksom, da han i en varebil kørte ad Køgevej i sydlig retning hen over Holbækmotorvejen i Roskilde by.

Han havde ikke bemærket, at de forankørende i vognbanen længst til højre var standset i den tætte morgentrafik, så han påkørte bagenden af personbilen foran ham. Den påkørte personbil blev skubbet fremad og ramte også bagenden af endnu en personbil.

Ingen af de tre involverede parter kom til skade, men der var både væskespild og vragdele på kørebanen, som måtte afspærres med en tavlevogn. Et tilkaldt bugseringskøretøj fik fjernet de beskadigede køretøjer, så vejen var atter helt farbar kl. ca. 08.45.

Stjålne nummerplader medførte flere sager – Jernbanegade, Roskilde

Kl. 08.52 gav en patruljebils ANPG-udstyr (Automatisk NummerPlade-Genkendelse) besked til patruljen om, at en personbil på Jernbanegade ved Køgevej i Roskilde var forsynet med en nummerplade, der var meldt stjålet.

Patruljen fik kort efter uden dramatik standset bilisten ud for togstationen, hvorefter en mandlig passager skyndsomt forlod bilen. Føreren forblev i bilen og blev identificeret som en 37-årig mand fra Ballerup.

Han havde et kørekort, men udtalte, at han ikke vidste noget om en stjålet nummerplade, da han havde lånt bilen, men kendte ikke den reelle ejer. Politiet kunne nemlig konstatere, at der på bilen var to stjålne og i øvrigt forskellige nummerplader, som begge blev afmonteret med henblik på udleveret til rette ejer eller Motorstyrelsen.

Den 37-årige blev indledningsvist sigtet for kørsel i en uindregistreret og uforsikret bil, men blev kort efter sigtet også for både spiritus- og narkokørsel i bilen. Den rutinemæssige alkometertest gav udslag over det tilladte, og den efterfølgende narkometertest indikerede påvirkning af kokain under kørslen.

Politiet anholdt den 37-årige kortvarigt i forbindelse med udtagelse af blodprøver til nærmere undersøgelse for alkohol og euforiserende stoffer. Bilen blev forsynet med politistrimmel og en klistermærkat om, at ejeren skulle få bilen fjernet inden 48 timer. Det lykkedes umiddelbart ikke politiet at finde eller at få identificeret den mand, der forsvandt ind på togstationens område.

Ulovligt arbejde – Holbæk

Udlændingeafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi var i samarbejde med både Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og Styrelse for International Rekruttering og Integration (SIRI) på en fælles aktion, hvis fokus var kontrol af udenlandsk arbejdskraft på byggeplader.

Kl. 09.24 blev en byggeplads i den sydlige del af Holbæk kontrolleret, og her traf myndighederne to mænd på 26 og 59 år fra Serbien, men med kroatiske opholdstilladelser.

Ved en nærmere kontrol af dem viste det sig, at der ikke var orden i deres papirer omkring udstationering ved et arbejdsforhold i Danmark, så begge mænd blev anholdt og sigtet for overtrædelse af udlændingeloven om ulovligt arbejde i Danmark.

Begges sager blev straks afgjort efter afhøringen, hvorefter de begge blev løsladt, men med såkaldt meldepligt hos politiet, indtil Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om, hvorvidt de to serbere skal udvises af Danmark med et indrejseforbud.

Flere sager på Køge Bugt Motorvejen – Greve / Solrød

Færdselspolitiet var torsdag formiddag på patrulje med en videopatruljebil på Køge Bugt Motorvejen for at observere mod trafikanterne og deres overholdelse af trafikreglerne.

Kl. 10.05 fik politiet i det sydgående spor ved Greve øje på en varebil, hvis nummerplader var efterlyste på grund af manglende lovpligtig ansvarsforsikring. Patruljen kørte efter bilisten, der forlod motorvejen og kørte videre ad Mosede Landevej. Herunder bemærkede politiet, at føreren anvendte håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Varebilen blev standset, og bag rattet sad en 38-årig mand fra Køge. Han havde ikke noget kørekort, da politiet i 2022 havde inddraget førerret på grund af manglende aflæggelse af en kontrollerende køreprøve efter en tidligere hastighedsovertrædelse. Den 38-årige blev derfor sigtet for i alt tre forseelser under kørslen i varebilen, hvis nummerplader blev inddraget.

Næste sag på motorvejen var kl. 10.42, hvor færdselspolitiet målte en personbil til at køre med mindst 146 km/t, selv om højst tilladte hastighed ifølge skiltningen er 110 km/t. Da politiet standsede bilen, kunne politiet konstatere, at den mandlige fører ikke anvendte sikkerhedssele under kørslen.

Føreren var en 26-årig mand fra Vallensbæk, som ikke kunne fremvise noget kørekort og måtte erkendte, at hans førerret var blevet inddraget af politiet i januar 2023 i forbindelse med verserende færdselssager.

Politiet kunne i forbindelse med sigtelsen for kørsel uden førerret konstatere, at den 26-årige nu for tredje gang i år var blevet afsløret i at køre bil, selv om hans førerret var inddraget. Hans personbil blev derfor beslaglagt med henblik på senere konfiskation i et retsmøde, som den 26-årige vil blive indkaldt til, når hans verserende færdselssager skal afgøres.

Løse heste på vejen – Urhøjvej, Bjerge, Store-Fuglede – Kalundborg

Kl. 12.50 kontaktede en anmelder politiet, fordi 5-6 heste gik rundt på Urhøjvej og græssede uden for en marks indhegning.

Politiet fik hurtigt identificeret en lokal hesteejer, som blev underrettet om de løse heste. De var ifølge ejeren kort forinden lukket ud på en græsmark, men tilsyneladende sluppet uden for indhegningen, så hestene ville straks blive indfanget og ført retur til folden.

Færdselsuheld – Landevejen, Kirke-Sonnerup, Kirke-Såby – Lejre

Kl. 13.12 fik politiet via alarm 112 melding om, at en bilist var forulykket på Landevejen i Kirke-Sonnerup og var havnet et stykke ude på en mark nord for vejen. Ambulance- og redningspersonale var sendt til uheldsstedet.

Politiet kunne på uheldsstedet konstatere, at kun den forulykkede bilist var eneste involverede trafikant, og at redningspersonalet var i færd med at redde en kvæstet person ud fra det kraftigt beskadigede bil.

Redningsarbejdet medførte spærring af Landevejen i begge retning, så både den almindelige trafik og busruter måtte omlægges.

En mand blev reddet ud i live fra det forulykkede køretøjet og efterfølgende i en ambulance med udrykning og politieskorte kørt til undersøgelse og behandling på Rigshospitalet ud fra en mistanke om alvorlig tilskadekomst.

En bilinspektør blev tilkaldt til at foretage tekniske undersøgelse af både uheldsstedet og den forulykkede bil. Den foreløbige konklusion efter undersøgelserne var, at den mandlige fører var kørt ad Landevejen i vestlig retning og herunder havde ramt et vejtræ, så han havde mistet kontrollen over personbilen og var havnet ude på en mark.

Den kvæstede fører blev identificeret som en 41-årig mand fra Polen, men med en arbejdsmæssig tilknytning til Danmark, så politiet iværksatte via hjemlandes ambassade en underretning af hans pårørende. Han var på uheldstidspunktet kørt i en polsk registreret personbil.

Politiet fik rutinemæssigt udtaget blodprøver af den 41-årige til undersøgelse for eventuel påvirkning af alkohol og/eller narkotika under kørslen, så politiet afventer nu analyseresultaterne heraf, ligesom bilinspektørens erklæring om undersøgelserne afventes.

Kl. ca. 16.30 var den forulykkede bil fjernet fra marken, hvorefter trafikken ad Landevejen kunne normaliseres.

Den 41-årige er fortsat indlagt på Rigshospitalet, men ifølge de seneste meldinger tilsyneladende sluppet med mindre alvorlige skader end først antaget. Politiet har endnu ikke haft mulighed for at afhøre ham om kørslen og den formodede årsag til solouheldet.

Narkokørsel og narkobesiddelse – Ahornvej, Roskilde

Kl. 13.28 ville politiet standse en personbil, der kørte ad Møllehusvej mod syd, med henblik på rutinemæssig kontrol af føreren og den mandlige passager, der var med i bilen.

Føreren drejede væk fra Møllehusvej og kørte ad mindre villaveje frem til Ahornvej, hvor den mandlige passager forsøgte at løbe fra bilen, inden føreren var standset helt op.

Føreren forblev i bilen, men politiet fik indhentet og efterfølgende identificeret passageren som en 26-årig mand fra Nordsjælland. Flugten var måske begrundet i besiddelse af godt otte gram kokain, som han fik beslaglagt i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Politiet fik identificeret føreren af bilen som en også 26-årig mand fra Nordsjælland, der efter en narkometertest kunne mistænkes for narkokørsel på grund af påvirkning af hash. Han var også i besiddelse af narkotika, idet han havde et gram hash på sig. Desuden kunne politiet konstatere, at føreren havde et kørselsforbud som sanktion efter tidligere sag om narkokørsel., så han

Føreren blev derfor kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Begge sigtede kan forvente at høre nærmere fra politiet, når deres sager skal afgøres.

Færdselsuheld – Østre Ringvej / Håndværkervej, Roskilde

Kl. 13.54 var der sket et færdselsuheld i krydset Østre Ringvej – Håndværkervej, så en ambulance var sendt til stedet.

Det viste sig, at en 53-årig mand fra Brønshøj som fører af en varebil var kørt ad Østre Ringvej i nordlig retning. I krydset ved Håndværkervej svingede han til højre, men stødte herunder sammen med en 14-årig pige fra Roskilde, som kørte på cykel ad Østre Ringvej også i nordlig retning.

Pigen blev i en ambulance bragt til skadestuen til behandling for lettere kvæstelser efter uheldet, og politiet har optaget rapport om sammenstødet.

Lokalbetjente på præventiv patrulje – Holbæk og Kalundborg

Torsdag eftermiddag kørte en patrulje fra forebyggelsesafdelingen en tur rundt i Holbæk, for at tale med de unge, og følge op på anmeldelser fra borgerne om muligt narkosalg og hashrygning. Flere borgere anmelder, at der ryges hash og at unge hænger ud omkring pizzariaet og supermarkedet i Ladegårdsparken, hvilket skaber utryghed i området.

Patruljen lagde derfor vejen forbi Ladegårdsparken og tog en snak med de lokale, men alt var roligt, og ingen af de unge uromagere var på stedet. Herefter gik vejen forbi Kikhøjparken, Grønneparken, Seminarieparken, Bysøparken og Holbæk Station. Også her åndede alt fred, og politiet kunne fortsætte deres patrulje videre vest på til Jyderup, hvor mange borgere havde klaget over hurtige og larmende knallerter.

Kl. 17.05 da nåede de bygrænsen på Holbækvej i Jyderup mødte betjentene en gammel kending, om kørte uden gyldigt kørekort. En 37-årig mand fra Mørkøv, som blev sigtet for kørsel uden førerret, og formanet om at lade bilen stå. Kort efter var bilen dog væk fra Holbækvej, og patruljen traf igen bilisten siddende bag rattet foran sit hjem. Han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret for anden gang den aften. Bilen var en han havde lånt, så ejeren blev sigtet for at overlade bilen til en uden kørekort.

Kl. 17.30 mødte patrulje tre knallerter med et meget højt lydniveau, som kørte væsentlig mere end 30 km/t. En knallertfører stak af, men betjentene fik fat i to unge mænd på 15 og 16 år, som fik gennemgået deres knallerter, der viste sig at være drøn ulovlige, da udstødningen larmede kraftigt. Hverken indregistering eller forsikring var i orden, og der blev fundet fejl på et speedometer og flere fejl på lyset.

Knallerterne blev taget med ind til nærmere undersøgelse, hvor tophastigheden vil blive målt på et rullefelt. De unges forældre blev orienteret om sagerne, og de vil få besked om konsekvenserne for de unge, når undersøgelserne er afsluttet. Da transportbilen til knallerterne kom frem var flere unge fra området dukket op, og der var enighed blandt de unge om, at de efterhånden kendte flere af deres lokalbetjente ret godt og havde bemærket et skærpet knallertindsats i Jyderup.

Kl. 19.05 kørte patruljen i Særslev ved Snertinge, Kalundborg, da de mødte en motorcyklist, de ville standse rutinemæssigt. Politibilens blink blev tændt, men det fik motorcyklen til at øge farten og køre væk fra patruljen med flere hasarderede overhalinger, så patruljen tabte motorcyklen af syne. De andre patruljer i området fik en melding om den flygtede motorcykel over radioen, og der gik ikke længe før motorcyklen og føreren, en 23-årig mand fra Svinninge, blev fundet i en indkørsel. Det viste sig, at motorcyklen var stjålet, så politiet anholdt den 23-årige, som blev taget med på politistationen. Ved afhøringen erkendte at motorcyklen var stjålet, og at han kørte uden gyldigt motorcykelkørekort.

Den retmæssige ejer af motorcyklen var d. 16. august kørt galt på Skovvejen i Regstrup, og efterlod motorcyklen i vejgrøften. Da han senere ville hente den, var den blevet stjålet. Han kan nu glæde sig over, at få sin motorcykel tilbage.

De sigtede kan forvente at høre mere i deres sager senere, når sagerne skal afgøres.

Butikstyverier fra flere forretninger – Roskilde

Kl. 16.21 fik politiet en anmeldelse fra et byggemarked på Industrivej, Roskilde, hvor personalet mistænkte en mand for at have stjålet forskellige varer fra stedet.

En patrulje fik ved byggemarkedet kontakt til en 46-årig mand fra Polen ved sin bil på en parkeringsplads. I bilen fandt politiet varer fra byggemarkedet til en værdi af ca. 4.300 kr., men politiet fandt ved undersøgelse af bilen også varer fra et supermarked til en værdi af ca. 500 kr. samt et par sikkerhedssko til en værdi af knap 2.400 kr. Skoene var stjålet fra et VVS-firma, Byleddet, Roskilde, og varerne var fra et Lidl-supermarked på Københavnsvej, Roskilde.

Den 46-årige, der havde en arbejdsmæssig tilknytning til Danmark, blev anholdt og sigtet for de tre butikstyverier, som blev afgjort straks. Den polske mand forblev i politiets varetægt, mens hans sager forelægges for Udlændingestyrelsen til afgørelse af, hvorvidt han skal udvises af Danmark med et indrejseforbud efter udlændingelovens bestemmelser.

Hurtig bilist – Holbækvej, Benløse, Ringsted

Kl. 20.46 målte færdselspolitiet en bilist til at køre mindst 88 km/t ad Holbækvej i Benløse, selv om højst tilladte hastighed er 50 km/t, fordi vejstrækningen er beliggende i tættere bebygget området.

Bilisten var en 31-årig mand fra Rumænien, som blev sigtet for hastighedsovertrædelsen i forbindelse med kørsel i en rumænsk registreret personbil. Han kan nu ud over en bøde også forvente en påstand om betinget frakendelse af kørekortet samt at skulle betale et pligtigt bidrag til Offerfonden på 500 kr.

Mand var årsag til uro og utryghed ved restauration – Havnepladsen, Rødvig – Stevns

Kl. 23.04 fik politiet en anmeldelse om en mand, der gik rundt med et jernrør ved en restauration på Havnepladsen i Rødvig. Han havde kortvarigt været forsvundet, men var nu kommet retur med en skruetrækker i hånden, idet han ifølge anmeldelsen var sur på en mand på restaurationen. Der havde ikke været noget angreb på nogen, men mandens adfærd var utryghedsskabende.

Politiet fik på stedet kontakt til en 27-årig mand fra Rødvig, der tidligere var blevet bortvist fra restaurationen på grund af dårlig opførsel, så han havde været voldelig over for inventar og andre gæster.

Den 27-årige havde af andre tilstedeværende fået frataget skruetrækken, men han var påvirket formentlig narkotika og i øvrigt konfronterende over for politiet. Han blev derfor frihedsberøvet for at få skabt ro og tryghed på stedet, hvilket medførte adskillige verbale ytringer af seksuel karakter rettet mod politiet.

Samlet set vurderede politiet, at der var grundlag for at sigte den 27-årige for overtrædelse af restaurationsloven på grund af adfærden på restaurationen inden politiets ankomst samt for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om fornærmelig tiltale af politiet under anholdelsen.

Den 27-årige blev bragt til politistationen i Roskilde, hvor han efter et lægetilsyn blev anbragt i detentionen til afrusning frem til tidligt fredag morgen, hvor han blev løsladt. Han vil dog senere høre nærmere fra politiet i anledning af de to sigtelser mod ham.

Cykeltyve taget på fersk gerning – Møllehusvej, Roskilde

Kl. 04.01 vågnede en mandlig anmelder ved lyden af en vinkelsliber i området ved Møllehusvej og Holbækvej. Da han undersøgte det nærmere, kunne han se to mørkklædte personer gå fra en parkeringsplads i retning mod Møllehusvej.

Anmelderen holdt øje med de to personer, indtil politiet nåede frem til området og fik kontakt til en 25-årig mand fra Roskilde og en 31-årig kvinde fra Roskilde. Manden var i en rygsæk i besiddelse af en vinkelsliber samt dele fra en cykel.

En hundepatrulje undersøgte området, hvor de to var blevet set, og fandt kort efter frem til en el-cykel, der var gemt i et buskads. Cyklens fastmonterede lås var overskåret formentlig ved brug af en vinkelsliber, så cyklen blev medtaget som bevis i sagen og medblik på udlevering til rette ejer.

De to mistænkte blev begge anholdt og sigtet for tyveri af cyklen, der var blevet flyttet fra det sted, hvor cykelejeren havde henstillet den.

Da kvinden ved endelige visitation blev fundet i besiddelse af ca. 0,5 gram kokain, blev hun også sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Begge anholdte blev løsladt efter afhøring i sagen, men de kan forvente at høre nærmere fra

Denne artikel er skrevet af Søren Schrøder Rasmussen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi