Lokalt overskud giver varme: Bjæverskovs nye fjernvarmeprojekt godkendt

Foto: Køge Kommune.

I foråret 2022 blev Andelsselskabet Bjæverskov Fjernvarme A.M.B.A. stiftet med et ambitiøst fjernvarmeprojekt, der bidrager til bæredygtig opvarmning og er en væsentlig del af Køge Kommunes klimaplan.

Projektet, der anvender overskudsvarme fra den lokale transformerstation, er blevet godkendt af Klima- og Planudvalget i Køge Kommune.

Dette betyder, at Bjæverskov, der tidligere primært brugte naturgas og oliefyr til varmeforsyning, nu overgår til et fjernvarmeområde. De fleste borgere forventes at være tilsluttet fjernvarmen inden for de næste fem år.

Projektet har også modtaget et tilskud fra Energistyrelsen på 20.000 kr. per konverteret olie- og gasfyr.

Ifølge beregninger vil projektet give et samfundsøkonomisk overskud på ca. 10 mio. kr. og en årlig besparelse på op til 4.000 kr. for et standardhus i Bjæverskov, der skifter fra naturgas til fjernvarme.


https://koege.dk/om-koege-kommune/presse-og-kommunikation/nyheder-og-aktuelt/nyheder/lokalt-overskud-giver-varme-bjaeverskovs-nye-fjernvarmeprojekt-godkendt
Kilde: Køge Kommune