Nyt fra Herfølge i politiets døgnrapport

Profilbillede
dato

Herfølge er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Nordbæksvej, Kværkeby, Ringsted

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Søro, Himmelev, Roskilde (2 anmeldelser)
Granvænget, Asnæs
Tingvej, Herfølge
Birkevænget, Solrød Strand
Æblevænget, Solrød Strand
Søgade, Ringsted

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Holbækvej, Benløse, Ringsted
Jeppe Åkjærsvej, Benløse, Ringsted
Benløse Vinkelvej, Benløse, Ringsted
Herman Bangs Vej, Benløse, Ringsted (2 anmeldelser)
Vinkelvej, Højby Sj.


Bortvisning af uønskede beboere – Holbæk

Kl. 08.13 fik politiet en henvendelse fra omsorgspersonale med en bekymring for en 81-årig mand fra Holbæk, idet en søn og svigerdatter var flyttet ind i samme bolig. Det fandt omsorgspersonalet ikke forsvarligt i det lange løb, så de ønskede af hensyn til den 81-åriges fortsatte ve og vel de to personer bortvist.

Politiet fik på stedet kontakt til en 49-årig mand og 50-årig kvinde, som blev bortvist fra mandens bopæl uden problemer.

Den 49-årige blev dog kortvarigt frihedsberøvet, idet han var efterlyst af politiet med henblik på fremstilling i fogedretten, hvorfra han var udeblevet fra et tidligere retsmøde. Han var også efterlyst til udlevering af nogle bødeforelæg fra politiet, som ikke havde kunnet finde ham i et stykke tid.

Ingen af de to bortviste blev sigtet for noget i forbindelse med det uønskede ophold hos et ældre familiemedlem.

Bilist ville ikke standse mv. – Roskildevej / Køgevej, Solrød / Roskilde

Kl. 08.59 ønskede politiet at standse en bilist, der fra Køge Bugt Motorvejen kørte ad rute 6 (Roskildevej og senere Køgevej) i nordlig retning mod Roskilde. Trods tegn fra politiets patruljebil på forskellig vis og kontakt ved midlertidigt stop i et lyskryds fortsatte bilisten sin kørsel i nordlig retning.

Politiet besluttede herefter at iværksætte en vejspærring for at standse bilisten, hvilket skete på Køgevej ved Gadstrup, da et par patruljebiler kortvarigt spærrede vejen.

Bilisten standsede på udramatisk vis, men den kvindelige fører, der var alene i bilen, nægtede efterfølgende at lade sig blive kontaktet af politiet til en rutinemæssig kontrol.

Politiet valgte derfor at knuse en bilrude for at få adgang til den kvindelige fører, der identificerede sig som en 38-årige kvinde fra Falster. Hun havde kørekort og var ikke påvirket af hverken alkohol eller narkotika under kørslen.

Den kvindelige fører blev sigtet for at have undladt at standse trods politiets tegn herom samt for fejl og mangler, idet det ene dæk på bilen var blankslidt.

Da kvinden også var efterlyst af politiet som udeblevet fra fogedretten, blev hun kortvarigt frihedsberøvet og bragt til fogedretten, så retsmødet kunne gennemføres med hendes tilstedeværelse. Senere vil hun få en besked i sin digitale postkasse med en afgørelse efter sigtelserne for overtrædelse af færdselsloven.

Narkokørsel på scooter – Rørvangsparken, Holbæk

Kl. 11.05 blev en 61-årig mand fra Holbæk anholdt i forbindelse med kørsel i narkotikapåvirket tilstand på en scooter i Rørvangsparken i Holbæk.

Politiet mistænkte ham for at være påvirket af cannabis under kørslen, så den 61-årige fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, inden han blev løsladt. Når analyseerklæringen foreligger, hører han nærmere fra politiet.

Uorden på færge – Oddenvej, Yderby Lyng, Sjællands Odde – Odsherred

Kl. 14.17 bad personalet på en færge fra Aarhus til Sjællands Odde om assistance fra politiet, fordi en større gruppe af personer, der tilsyneladende kendte hinanden, havde været i slagsmål om bord på færgen.

Politiet fik ved færgens ankomst kontakt til to grupper af personer, som færgepersonalet havde fået adskilt uden sejladsen.

Interne uoverensstemmelser mellem personer i de to grupper havde medført, at nogen var blevet udsat for vold, så politiet fik dem vejledt om at tage på skadestuen på Sjælland for at blive undersøgt og dokumenteret eventuelle skader.

Politiet valgte at blive på færgen og sørge for bevogtning af de mistænkte personer fra Aarhus-området under sejladsen retur til Aarhus, så Østjyllands Politi kunne forestå sagsbehandlingen i anledning af striden ombord på færgen i Aarhus.

Stjålet bil forulykkede – Bringstrupvej, Bringstrup, Ringsted

Kl. ca. 17.45 fik en patrulje på Sorøvej ved Ringsted øje på en personbil, som Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi havde fået efterlyst som stjålet i Slagelse samme eftermiddag.

Føreren af den stjålne bil kørte i vestlig retning ad Sorøvej, men flygtede ad en sidevej mod Torpet for at slippe væk, da patruljebilen vendte rundt for at standse den. Føreren fortsatte med høj hastighed ad forskellige veje i Bringstrup- og Ørslevvester-området i flugten fra politiet. Herunder mistede føreren kontrollen over bilen og havnede på en kornmark, men fortsatte kørslen, indtil bilen kort efter kl. 18.00 forulykkede på Bringstrupvej i Bringstrup ved påkørsel af en hæk, efter at føreren havde mistet kontrollen over bilen ved påkørsel af en pæl og et vejskilt i rabatten.

Politiet kunne efterfølgende anholde en 26-årig mand uden fast bopæl som fører af den stjålne bil, hvori en 23-årig kvinde fra Ringsted var passager og derfor også blev anholdt.

Føreren havde ikke noget kørekort og blev ved en narkometertest mistænkt for at være påvirket af cannabis under kørslen.

Den kvindelige passager blev ved visitationen fundet i besiddelse af både en peberspray og en ulovlig kniv, som begge blev beslaglagt som beviser i sager om overtrædelse af våben- og knivloven.

Føreren fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer inden afhøring til sagerne, som samlet set senere skal vurderes af anklagemyndigheden til afklaring af, hvorvidt den foretagne kørsel har været farlig for andre på de pågældende veje. Ingen øvrige trafikanter blev direkte involveret i den 26-åriges hurtige kørsel på de mindre veje i området.

Både føreren og den kvindelige passager blev løsladt efter afhøring til sagerne, og bilejeren blev herefter underrettet om fundet af bilen, så den kunne afhentes på uheldsstedet.

Færdselsuheld – Frederiksborgvej, Gundsømagle, Roskilde

Kl. 16.40 var to bilister i det nordgående spor på Frederiksborgvej blevet impliceret i et sammenstød, som medførte spærring af det sydgående spor på vejen.

Det viste sig, at en 81-årig mand fra Taastrup i sin personbil havde været standset i rabatten uden for det nordgående spor på Frederiksborgvej. Da han satte i gang fra rabatten, stødte han sammen med en anden personbil, som en 56-årig kvinde fra Roskilde førte i nordlig retning ad Frederiksborgvej.

Sammenstødet medførte, at bilerne kom over i det modgående spor, men uden at involvere yderligere trafikanter i ulykken. Begge parter slap uskadte fra sammenstødet, som politiet har optaget rapport om ud fra en mistanke om, at færdselsloven kan være blevet overtrådt.

Besøg var uønsket – Knolden, Himmelev, Roskilde

Sidst på eftermiddagen fik politiet en henvendelse fra en 28-årig mand fra Roskilde, som sammen med en anden i forbindelse med noget frivilligt arbejde uopfordret havde henvendt sig på en adresse på Knolden, hvor en 72-årig mand boede.

Manden var tilsyneladende blevet irriteret over henvendelsen, så han havde taget et luftgevær og betjente det, samtidig med at han i utvetydige vendinger bad de to personer om at forsvinde.

De to personer havde følt sig truet på livet på grund af mandens adfærd med skydevåbnet i kombination med hans ytringer, så politiet måtte under fornødne sikkerhedsmæssige foranstaltninger henvende sig hos den 72-årige.

Han blev senere på aftenen på udramatisk vis anholdt på sin bopæl, hvor politiet fandt det våben, som han havde vist truende frem. Der var tale om et luftgevær, som den 72-årige var i lovlig besiddelse af, men da våbnet var blevet brugt i forbindelse med en strafbar handling, blev luftgeværet beslaglagt som bevis i en sag om trusler på livet.

Den 72-årige blev afhørt til sagen og derefter løsladt, men han kan forvente at høre nærmere til sagen, når den skal strafferetligt afgøres.

Spiritus-/narkokørsel – Nørregade, Ringsted

Kl. 18.38 standsede politiet en personbil, som blev ført ad Nørregade i Ringsted, med henblik på en rutinemæssig kontrol.

Bag rattet sad en 20-årig mand fra Ringsted, som deltog i både en alkometer- og narkometertest. Begge test gav udslag for hhv. alkoholpåvirkning over det tilladte og påvirkning af cannabis under kørslen, så han blev sigtet for de to overtrædelser af færdselsloven.

Den 20-årige fik i forbindelse med en kortvarigt anholdelse udtaget blodprøver til undersøgelse for alkohol og euforiserende stoffer, så han vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringerne foreligger.

Talte grimt til politiet – Munkesøparken, Kalundborg

Kl. 19.57 rykkede politiet ud til Munkesøparken i Kalundborg efter en anmeldelse om, at en gruppe personer ved et køretøj måske var på stedet i anledning af mulig narkosalg.

Politiet kunne ved ankomsten til stedet se resterne af en joint på jorden ved en bil, ligesom det lugtede kraftigt af hash.

Tre mænd og en kvinde fra Kalundborg befandt på stedet og blev kontrolleret for eventuel besiddelse af euforiserende stoffer. Ingen af dem havde noget ulovligt på sig, men denne kontrol fik den ene af de tre mænd – en 23-årig mand fra Kalundborg – til at udtale sig mindre pænt og nedladende om politiet, så han blev sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om fornærmelig tiltale mod politiet.

Uro og uorden – Jyllingecentret, Jyllinge – Roskilde

Kl. 21.44 fik politiet en anmeldelse om, at nogle unge ved et supermarked i Jyllingecentret skabte uro og utryghed ved affyring af fyrværkeri og spark mod skraldespande i området.

Politiet kørte til centerområdet og traf fire lokale teenagedrenge, der ikke umiddelbart kunne mistænkes for noget ulovligt. Der var ikke spor efter afskudt fyrværkeri, ligesom politiet heller ikke kunne finde skraldespande med skader som følge af hærværk.

Efter en snak med de fire teenagere forlod politiet området.

Utryghedsskabende mand endte i detentionen – Holmebækhuse, Herfølge – Køge

Kl. 23.20 fik politiet flere henvendelser om en mand, der i forbindelse med ophold i og uden for en bil opførte sig på en besynderlig måde, så han skabte utryghed.

Ifølge anmeldelserne slog han umotiveret ud med armene, ligesom han siddende i bilen brugte hornet umotiveret. Også bilens havariblink blev umotiveret tændt, og ved henvendelse til ham optrådte han aggressivt og truende.

Politiet fik kontakt til en 27-årig mand fra Slagelse, som var påvirket og blev frihedsberøvet for at få skabt ro i området. Efter et lægetilsyn blev han anbragt i detentionen på politistationen i Roskilde, men blev løsladt herfra senere på natten, da han var faldet til ro og blevet afruset. Han blev ikke sigtet for noget i anledning af sin adfærd.

Røg fra kælder – Baunevej, Ågerup, Roskilde

Kl. 00.08 rykkede brandvæsnet og politiet ud til en privat adresse på grund af en melding om røg fra en kælder.

Det viste sig, at der ikke var nogen egentlig ildebrand på stedet, men i kælderen var en affugter opstillet og i drift. Affugteren havde af ukendt årsag udviklet kraftig røg, der kom ud fra kælderen. Strømmen til affugteren blev afbrudt, og politiet foretog sig ikke yderligere, da der ikke var sket nogen egentlig skade på hverken personer eller fast ejendom.

Denne artikel er skrevet af Søren Schrøder Rasmussen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi