Nyt fra Herfølge i politiets døgnrapport

Profilbillede

Herfølge er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Hegnet, Himmelev, Roskilde

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Birkedalen, Greve
Fjordbakken, Jyllinge
Hyldevænget, Hårlev
Rugvænget, Asnæs
Multebærvej, Greve
Kundbyvej, Torslunde, Svinninge

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ellebakken, Veddinge Bakker, Asnæs

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ølbycenter, Køge

Tyveri fra køretøjer:

Ledreborg Alle, Lejre
Boserupvej, Roskilde (2 anmeldelser)
Hjortens Kvarter, Ejby, Lille-Skensved (2 anmeldelser)
Gl. Skovvej, Svebølle


Tilsynspatruljering ved folketingsvalget 2022

Flere patruljer fra Midt- og Vestsjællands Politi vil i dagens løb aflægge besøg hos valgstederne i politikredsen i anledning af folketingsvalget i dag. Besøgene vil have karakter af tryghedsskabende tilsyn uden at der er nogen konkret trussel mod det enkelte valgsted. Personalet på valgstederne er orienteret om, at politiet igen ved den afstemning foretager denne type af patruljering, som politiet har foretaget ved tidligere valghandlinger i forbindelse med både kommunal- og EU-valghandlinger.
Når et valgsted besøges, kigger politiet også på, om der måtte være opstået trafikale problemstillinger ved valgstedet i det tidsrum, hvor det er åbent for afgivelse af stemmer.


Færdselsuheld – Åbakkevej, Ørsted, Viby Sj. – Roskilde

Kl. 08.23 slog en 40-årig kvinde fra Lille-Skensved selv alarm, efter at hun var forulykket med sin bil under kørsel ad Åbakkevej i nordlig retning. I det våde føre havde hun mistet kontrollen over bilen, der endte i rabatten og rullede om på taget. Hun var dog i stand til selv at komme ud og blev tilset af personalet fra den tilkaldte ambulance.
Politiet registrerede blot omstændighederne ved uheldet, hvor ingen øvrige trafikanter var involveret, og idet den kvindelige fører var sluppet uden behandlingskrævende skader.

Færdselsuheld – Solrød Byvej / Tåstrupvej, Solrød Strand

Kl. 08.39 fik politiet via alarm 112 melding om endnu et færdselsuheld, idet to bilister var stødt sammen i det lysregulerede vejkryds Solrød Byvej –Tåstrupvej. En ambulance var sendt til uheldsstedet, hvortil politiet også kørte for at undersøge omstændighederne nærmere.
Det viste sig, at en 44-årig mand fra Solrød Strand var kørt i en personbil ad Solrød Byvej mod øst i den hensigt i lyskrydset at fortsætte videre i østlig retning. I selve krydset stødset han sammen med en anden personbil, som en 47-årig kvinde fra Solrød Strand førte ad Tåstrupvej i nordlig retning.

Den ene part blev indbragt til skadestuen til kontrol, men var ligesom den anden sluppet uden behandlingskrævende skader.
Politiet har nu optaget rapport om sammenstødet for at få klarlagt de nærmere omstændigheder, herunder især lyssignalets farve i de to parters færdselsretninger på uheldstidspunktet.

Færdselsuheld – Almstoftevej, Sneslev, Ringsted

Kl. 08.53 måtte en 58-årig mandlige lastbilchauffør fra Middelfart tilkalde hjælp, idet han var forulykket med sit vogntog.
Lastbilchaufføren var med et læs roer kørt ad Almstoftevej i sydøstlig retning, da venstre forhjul på den smalle vej var kommet ud i rabatten. Chaufføren mistede herved kontrollen over vogntoget, der væltede om på siden, så roerne trillede ud på marken.

De forskellige rednings- og bjærgningskøretøjer medførte en spærring af vejen, idet redningsarbejdet forventedes at vare frem til på eftermiddagen.
Politiet registrerede blot omstændighederne ved uheldet, hvor ingen andre trafikanter blev involveret.

To udlændinge arbejdede lovligt – Osted, Lejre – Lejre

Kl. 09.13 besøgte udlændingeafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi sammen med Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) en byggeplads, hvor myndighederne traf to udenlandske arbejdstagere.
De to mænd fremviste foto af personlige identitetspapirer fra Rumænien på deres mobiltelefon, men var også i besiddelse af nogle officielle papirer fra et andet land. Politiet var derfor ikke helt sikker på de to mænds identitet, så de blev begge anholdt med henblik på fastlæggelse af deres nationalitet mv.

Arbejdsgiveren kom efterfølgende med de to mænds rigtige og ægte nationalitetspas, så politiet fik dem identificeret som to mænd på 34 og 49 år fra Rumænien. De havde endvidere de fornødne tilladelser til at arbejde i Danmark, så de blev straks løsladt med en formaning om altid at have sine identitetsdokumenter på sig, så myndighederne kan foretage en sikker kontrol af deres identitet.
Kontrollen på byggepladsen foregik som led i myndighedernes generelle indsats mod social dumping.

Færdselsuheld – Holbækvej, Kalundborg

Kl. 09.53 rykkede politiet ud til et færdselsuheld på Holbækvej nordøst for rundkørslen, idet to bilister var stødt sammen.
Det viste sig, at en 53-årig mand fra Kgs. Lyngby var kørt i en personbil ad Holbækvej mod nordøst, da han kørte ind i rabatten for at foretage en vending på vejen nordøst for rundkørslen.

Under vendingen blev han påkørt af en anden personbil, der af en 46-årig kvinde fra Svebølle blev ført ad Holbækvej også i nordøstlig retning.
Ingen af parterne kom til skade ved uheldet, der dog forårsagede skader på de to biler, som efterfølgende måtte bugseres væk.
Politiet har optaget rapport om sammenstødet på grund af en mistanke om, at færdselsloven kan være blevet overtrådt i forbindelse med uheldet.

To hurtige trafikanter – Køgevej, Ringsted

Færdselspolitiet foretog igen en laser-kontrol af trafikanternes hastighed på Køgevej i Ringsted, hvor højst tilladte hastighed er 50 km/t inden for byzone-tavlen.

Kl. 11.18 blev en lastbil målt til at køre mindst 75 km/t i østlig retning, hvilket medførte, at en 25-årig mand fra Føllenslev efterfølgende blev sigtet for den hastighedsovertrædelse.
Også en 52-årig mand fra Ringsted blev sigtet for at køre hurtigere end tilladt i en personbil, idet han kl. 11.48 blev målt til at køre med mindst 89 km/t mod de tilladte 50 km/t.

Begge sigtede kan nu ud over bøder også forvente at blive opkrævet et bidrag til Offerfonden, ligesom begge også kan forvente en påstand om frakendelse af kørekortet på af de store hastighedsovertrædelser.

Redning af halloween-dukke til søs – Strandmøllevej, Holbæk

Kl. 12.40 fik politiet en alarm fra en kvinde, der et stykke ude i vandet ved Holbæk Marina havde set en ”hængt” person på en tømmerflåde. Personen var iført en iøjnefaldende redningsvest, og ved siden af tømmerflåden var en jolle.
En større redningsaktion med deltagelse af det lokaleredningsberedskab, havnefogeden og politiet blev iværksat, ligesom Forsvaret blev orienteret om redningsaktionen til søs, men dog forholdsvist tæt på kysten.

Det viste sig, at der var tale om en halloween-dukke og ikke et menneske, der blev skåret ned fra en galge-lignende genstand ude på tømmerflåde. Dukken og tømmerflåden blev trukket i land, mens eftersøgningen til søs fortsatte kortvarigt for at kontrollere, hvorvidt nogen vitterligt var faldet i vandet fra jollen ved siden af tømmerflåden.
Ingen personer blev fundet i nød i vandet, hvorfor redningsaktionen efter omtrent en time blev indstillet. Halloween-dukken blev medtaget til politistationen som hittegods, såfremt nogen måtte finde anledning til at få den udleveret. Politiet har ingen konkrete oplysninger om, hvem der kan have lavet

Færdselsuheld – Pilevej / Egevej, Tune – Greve

Kl. 13.47 var en bilist og en dreng på et løbehjul stødt sammen i krydset Pilevej – Egevej i Tune.
Det viste sig, at en 12-årig dreng fra Tune i en ambulance var blevet kørt til kontrol på skadestuen, men han var sluppet fra uheldet uden behandlingskrævende skader.

Drengen var kørt på et løbehjul ad Egevej mod øst frem til Pilevej, hvor han svingede til venstre for at fortsætte videre i nordlig retning ad Pilevej. Samtidig med hans passage af krydset kom en 67-årig mand fra Tune kørende i en personbil, der ramte drengen.
Politiet har optaget rapport om sammenstødet for at få undersøgt omstændighederne nærmere.

Kondiløber blottede sig – Emilievej / Tangmosevej, Køge

Kl. 16.15 fik politiet en anmeldelse fra to 19-årige kvinder fra Køge om, at de kort forinden under passage af tunnelen mellem Emilievej og Tangmosevej havde fået krænket deres blufærdighed. En 30-35-årig og ca. 180 cm høj mand iført grå/sorte løbeshorts og en sort løbetrøje havde pludselige blottet sit underliv og var gået hen imod kvinderne, der fortsatte deres gang.

Kondiløberen var efterfølgende gået fra tunnelen til Emilievej, hvorfra han begyndte at løbe væk fra området.
En patrulje ledte efter kondiløberen i området, men fandt ikke den mistænkte mand.

Politiet vil gerne i kontakt med personer, der måtte have set kondiløberen i området, eller som kan give oplysninger om hans identitet. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Narkobilist med ulovlig kniv – Søndermarksvej, Roskilde

Kl. 16.43 havde en 35-årig mand fra Roskilde som fører af en personbil deltaget i en narkometertest, der indikerede, at han var påvirket af cannabis under kørslen. Politiet sigtede ham derfor for narkokørsel, og i forbindelse med visitationen efter anholdelsen fandt politiet ham i besiddelse af en låsbar foldekniv. Det medførte yderligere en sigtelse for overtrædelse af knivloven i forbindelse med en beslaglæggelse af kniven som bevis.

Den 35-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, og han vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger og dermed få svar på sin egen tvivl om, hvorvidt han skulle være påvirket eller ej.

Færdselsuheld / spirituskørsel – Holbækvej, Knabstrup, Mørkøv – Holbæk

Kl. 16.56 fik politiet via alarm 112 melding om, at en bilist var forulykket T-krydset på Holbækvej lidt nord for krydset Holbækvej – Skovvejen.
Det viste sig, at den forulykkede personbil var endt på den østlige side af Holbækvej i et T-kryds, hvor bilen havde påkørt et vejskilt og standset efter påkørsel af et træ.

I bilen befandt sig en 24-årig mand fra Kalundborg og en 27-årig kvinde fra Mørkøv, som begge muligvis var kommet alvorligt til skade som følge af uheldet. De blev begge hastigt bragt til skadestuen, hvor de blev indlagt til behandling.

Politiet tilkaldte en bilinspektør til at undersøge den forulykkede bil i et uheld, hvor ingen øvrige trafikanter var involveret, og hvor politiet ikke kan udelukke, at spirituskørsel eller kørsel i narkotikapåvirket tilstand kan have været en medvirkende årsag til ulykken. Blodprøver af de to tilskadekomne blev udtaget, mens politiets undersøgelser af årsagen til uheldet og identifikation af den person, der har ført bilen på uheldstidspunktet, foregår.

Narkokørsel – Gørlev Landevej, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 17.53 anholdt politiet en 25-årig mand fra Slagelse i forbindelse med en sigtelse for narkokørsel i en personbil, som han havde ført ad Gørlev Landevej. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Narkokørsel – Køgevej, Roskilde

Kl. 21.45 blev en 23-årig mand fra Kirke-Såby anholdt og sigtet for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil ad Køgevej ved Holbækmotorvejen. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Tyveri af pant – Københavnsvej, Roskilde

Kl. 01.36 anmeldte en borger, at nogle mænd var i gang med at fjerne pant fra et skur ved en dagligvarebutik. Politiet kunne via videoovervågning fra stedet finde frem til det køretøj, som de mistænkte var kørende i og anholde to mænd - en 32-årig mand fra Frederikshavn og en 38-årig mand fra Herfølge. De to mænd er sigtet for tyveri af 27 kasser med ølflasker og to plasticsække med pant. De to mænd blev afhørt til sagen og derefter løsladt. De er fortsat sigtet i sagen, som vil blive afgjort på et senere tidspunkt.

Indbrud i to varebiler – Hjortens Kvarter, Lille-Skensved – Køge

Kl. 02.10 fik politiet en anmeldelse fra en borger, der var blevet vækket af noget lys fra sin indkørsel. Manden besluttede sig for at undersøge, hvor lyset kom fra og overraskede en mand, der lyste med sin mobiltelefon, og som tog flugten fra stedet. Borgeren kunne derefter konstatere, at sidedøren til hans varebil var blevet brudt op. Gerningsmanden havde fjernet et stykke værktøj fra varevognen, som han smed fra sig, da han flygtede fra stedet. Politiet kom frem til stedet, hvor anmelder i mellemtiden havde opdaget, at der ligeledes havde været indbrud i endnu en varebil, som holdt parkeret i nærheden. Også denne varebil havde fået opbrudt sidedøren, og der var stjålet flere stykker håndværktøj, en presnøgle og en båndsav. Manden, som flygtede fra stedet, beskrives som: Mand, iført mørk hættetrøje, briller. Manden medbragte en telefon og skruetrækker. Kontakt politiet på telefon 114, hvis du har oplysninger om manden.

Narkokørsel uden kørekort – Kong Valdemars Vej, Roskilde

Kl. 06.47 standsede politiet en personbil, som kom kørende i sydlig retning på Københavnsvej og videre af Kong Valdemars vej. Føreren af bilen – en 40-årig mand fra Valby blev testet positiv på patruljebilens narkometer, og manden blev derfor anholdt og taget med på sygehuset for at få udtaget en blodprøve og derefter løsladt. Manden er sigtet for narkokørsel og kørsel uden førerret.

Denne artikel er skrevet af Søren Schrøder Rasmussen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi