Pædagog søges til udviklingsorienteret børnehave i Køge

Profilbillede
dato

Torpgårdens Børnehus er et integreret dagtilbud normeret til 44 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Vi er en sprog- og bevægelsesinstitution under udvikling. Vi er i fuld gang med at udvikle vores profil i sammenhæng med tidlig indsats. Temaer som mentalisering, følelsesregulering og sprog igennem leg, er i fokus. Vi er lige nu og frem mod foråret 2024 i gang med et fælles videreuddannelsesforløb sammen med Søren Fisker i forhold til systematisk refleksion.

Som ny pædagog i børnehaven indgår du på en stue, hvor du sammen med det øvrige personale skal understøtte børnehavens struktur og rammer. Som pædagog i Torpgården skal du være dygtig til at arbejde igennem relationer og fællesskaber, samt til at varetage det nære forældresamarbejde. Du skal kunne arbejde systematisk med børnenes trivsel og udvikling igennem faglige vurderinger og handleplaner, og kunne indgå i tværfagligt samarbejde med fx socialrådgivere, psykologer, tale/hørekonsulenter og ergoterapeuter.

Alle pædagoger har 1 times forberedelses tid, hvor man enten er skrevet ud af skema, eller har det skemalagt.
Torpgårdens Børnehus er en del af område Syd og Ejby. I området sætter vi ekstra fokus på tidlig indsats, herunder social mobilitet og forældrepartnerskaber. Alt dette som led i Køge Kommunes nye dagtilbudsstrategi, og den nye styrkede læreplan.

Vi er en institution som:

• er i udvikling

• har en høj arbejdsmoral med lavt sygefravær og engagerede medarbejdere

• er fleksibel

• har fokus på forældrepartnerskab

• har fokus på social mobilitet

• har fokus på arbejdsmiljø gennem tydelige rammer for kvalitet i arbejdet

For os er det vigtigt, at du;

• har en pædagogisk grunduddannelse

• er nysgerrig og omsorgsfuld sammen med børnene og kan lege

• er reflekteret og arbejder didaktisk med tilrettelagt pædagogisk planlægning, formidling og evaluering

• har erfaring/interesses med at arbejde med børn i udsatte positioner ud fra et ressourceorienteret perspektiv

• kan indgå i professionelle læringsfællesskaber som arbejder ud fra fælles forståelse og mål for børnenes trivsel, udvikling dannelse og læring i sigte

• brænder for- og har viden og redskaber til arbejdet med børns sprog og bevægelse

• forstår børnenes perspektiv og bruger dette konsekvent i din praksis

• du kan indgå i forpligtende partnerskab med forældre og øvrige samarbejdspartnere herunder PPR

• du er en god formidler og er tydelig i din kommunikation både i tale og på skrift

• du arbejder loyalt efter Køge Kommune og områdets politikker

Om du er ny uddannet eller er i den sidste del af dit arbejdes liv, hold dig ikke tilbage.
Vi forventer at du kommer på besøg inden du sender ansøgning. Ring til Rikke for at lave en aftale. Telefon 20 33 46 40.

Vi vil afholde samtaler løbende

Område Syd og Ejby er røgfrit.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Køge Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Børnehuset Torpgården, Østertorp, 4681 Herfølge

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-07-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6054092

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet